+31(0)23 556 3198

Diensten

INTEGRALE DIENSTVERLENING

Om IT Performance issues op te lossen kijkt ITPA naar uw gehele IT landschap. Van Infrastructuur, Netwerk, Operating Systemen t/m Cloud-services, Applicaties en Databases. Met name de relaties tussen de componenten zijn daarbij cruciaal om het probleem te verhelpen.

PARAMETER ANALYSE EN OPTMALISATIE

Veelal zullen 'default' parameter instellingen initieel voldoen. In de tijd verandert uw IT omgeving en zijn de instelling niet meer optimaal en veroorzaken zelfs vertragingen en instabiliteit. ITPA analyseert de huidige instellingen en realiseert een optimalisatieslag.

DETECTIE ÉN OPLOSSING

ITPA onderscheidt zich mede doordat we niet alleen de hoofdoorzaken van IT problemen detecteren en analyseren, maar daarbij ook daadwerkelijk de oplossing bieden en het probleem verhelpen. ITPA biedt dus detectie én oplossing.

SNELHEID EN PREVENTIE

Middels een SaaS oplossing ‘Performance Improvement as a Service’ kunnen problemen snel worden opgelost. Daarbij bieden we continue monitoring ter voorkoming van toekomstige issues. Deze kunnen we tot wel 90 dagen vooraf zien aankomen.

IT Performance Improvement as a Service

ITPA is specialist in het verbeteren en optimaliseren van de IT performance. Ons team van hoog gekwalificeerde experts ontwikkelt en gebruikt onze Performance Improvement as a Service om wereldwijd bij bedrijven performanceproblemen op te lossen en te voorkomen. ITPA onderscheidt zich door de integrale visie op IT performance en haar unieke kennis op het gebied van parameter management.

Download hier de ITPA Leaflet

Performance verbetering door Parameter Optimalisatie

Centraal bij ITPA staat onze expertise op het gebied van parameter optimalisatie. Veel organisaties hopen performanceproblemen op te lossen met extra hardware. Een kostbare en veelal onnodige keuze. Performance problemen blijken in ruim 80% van alle gevallen te worden veroorzaakt door verkeerd geconfigureerde parameters. Vaak hebben systemen nog de default parameter instellingen die zijn gebruikt tijdens de uitrol. Na enige tijd intensief operationeel gebruik én beheerwerkzaamheden met updates en aanpassingen voldoen die standaardinstellingen niet meer. Sterker nog, ze vormen vaak de directe oorzaak van serieuze prestatieproblemen. Prestatieproblemen in de eigen applicatie, of in een van de daaraan gekoppelde toepassingen.

Juist die onderling verwevenheid binnen steeds complexere IT omgevingen maakt performancevraagstukken zo ingewikkeld. Het grote aantal combinaties van parameterinstellingen in diverse componenten maakt het bijna onmogelijk te bepalen welke software of hardware de problemen veroorzaken, en waarom. Als in een bedrijfsomgeving 500 applicaties actief zijn met per applicatie gemiddeld 5 parameters die de performance beïnvloeden, zijn dat al 2.500 variabelen. Als per applicatie vervolgens 5 servers worden gebruikt voor onder andere de database, webservers en applicatie servers, zijn er 12.500 verschillende parameters die problemen kunnen veroorzaken. En daar komen de complexe instellingen van talloze routers, switches, firewalls en loadbalancers nog bij.

In geval van een calamiteit zou door een specialist gezocht kunnen worden naar de oorzaak. Dit kan een zeer langdurig en kostbaar traject worden. ITPA biedt hier een zéér snelle en efficiente oplossing voor.

Parameter Optimalisatie middels Artificial Intelligence

Het is precies deze enorme complexiteit waarin ITPA het verschil maakt. ITPA Parameter Optimalisatie zorgt voor een snelle en volledige analyse van tienduizenden parameter combinaties. ITPA maakt gebruik van eigen Artificial Intelligence systemen om de verbanden tussen die parameters te analyseren. Op basis van die analyse slaagt ITPA erin om zeer snel (meestal binnen enkele dagen) concrete oplossingen te vinden. Deze bundeling van kennis, ervaring en technologie op het gebied van ICT parametermanagement is wereldwijd ongeëvenaard (patent aanvragen in behandeling). ITPA investeert nadrukkelijk in deze knowhow en blijft hierin innoveren.

Het AI systeem inventariseert allereerst de instellingen van de parameters van alle IT componenten, variërend van applicaties, operating system en databases tot netwerken, webservers, routers en switches. Daarnaast wordt de daadwerkelijke end-to-end performance van het systeem geanalyseerd voor verschillende use cases. Die performance wordt vergeleken met baselinewaarden voor vergelijkbare cases met bijvoorbeeld soortgelijke aantallen concurrent users, software etc. en de benchmark van de fabrikant.

Als het systeem hieruit verbeterpunten identificeert, zoomt het vervolgens in op het gedrag van de verschillende componenten en instellingen van applicaties (bv CPU, I/O, memory, applicaties etc.) en vergelijkt deze met de baseline. De onderlinge afhankelijkheid tussen componenten wordt bepaald met behulp van zogeheten ‘forward- en backward rules’. Blijkt uit de AI analyse bijvoorbeeld dat een parameter een bottleneck is, dan analyseert het systeem de gerelateerde elementen – zoals CPU, paging, locatie van de paging file – en tevens alle instellings waarden na in ini en registry settings doorlopen. Vervolgens wordt een advies voor optimale parameter instellingen gegenereerd.

Tenslotte zorgt het systeem dat de instellingen van KPI-gerelateerde events en alarmen worden aangepast aan de daadwerkelijke workload in plaats van de gemiddelde waarden. Daarmee zijn ze aangepast aan de operationele situatie en is hun informatie relevant voor de diverse specialisten (zoals database-, netwerk-, security specialisten en overige disciplines).  Hierdoor wordt de stabiliteit verbeterd en de performance significant versneld, met als gevolg een reductie in helpdesk calls van wel 60%.

Support Matrix

De dienst van ITPA neemt alle 7 lagen van het OSI-model in ogenschouw. Hier volgt een weergave van slechts een deel van de OS, applicaties, databases, frameworks, containers, systems, APM services, cloud services en infrastructuren die door ITPA worden ondersteund. De werkelijke mogelijkheden zijn nog veel omvangrijker (bijvoorbeeld ook software ontwikkeld in eigen beheer).]Dit overzicht geeft een indruk van het bereik van de diensten van ITPA. Het is echter slechts een greep uit de mogelijkheden. Mist u zaken in het overzicht, neem dan contact met ons op. Grote kans dat we hier ook al een oplossing voor kunnen bieden.

De ITPA dienstverlening is uniek en daarom ook niet vergelijkbaar met gangbare applicatie- en netwerkmonitoring tools. ITPA kijkt naar het gehele IT landschap. Van Infrastructuur, Netwerk en Operating Systemen tot en met Cloud-services, Applicaties en Databases. De dienst neemt letterlijk alle 7 lagen van het OSI-model in ogenschouw. Ook in bedrijfskritische omgevingen vindt Performance Improvement as a Service de juiste oplossing.

Via een maandelijks subscriptie model monitoren we uw IT omgeving op afstand ook preventief. Daarmee kunnen we tot wel 90 dagen vooruit pro-actief advies geven om vertragingen en downtime te voorkomen. De ITPA dienstverlening is via de cloud beschikbaar voor alle klanten wereldwijd en kan zeer snel worden uitgerold. Op verzoek is ‘on-premise’ dienstverlening eveneens mogelijk.

ITPA helpt klanten direct en maakt daarnaast gebruik van een partner netwerk. Uiteraard werken we ook graag samen met uw eigen bestaande leveranciersnetwerk. Onze dienstverlening is volledig ingericht om juist in multi-vendor omgevingen vraagstukken naar ieders tevredenheid op te lossen. Vraag uw IT partner naar ITPA of neem direct contact met ons op.

Aanvullende diensten

Naast de beschreven Performance Improvement dienstverlening levert ITPA een aantal aanvullende diensten:

  • Met onze Configuration Management Database (CMDB) en een ‘License compliancy check’ zorgen we steeds voor een actueel en volledig overzicht van uw IT omgeving.
  • Security heeft een significante invloed op de performance. ITPA kan de security optimaliseren zonder concessies aan de veiligheid van uw IT omgeving.
  • In DevOps omgevingen voert ITPA pre-test simulaties uit van de live omgeving, waarbij we de capaciteit en impact van de live situatie analyseren en optimaliseren. Dit bespaart organisaties veel tijd en geld.

Continu innovatie van Performance optimalisatie

Het IT speelveld ontwikkelt zich snel en IT omgevingen worden steeds complexer. Een belangrijk element in onze dienstverlening is dat onze experts de oplossing steeds up-to-date houden met de laatste ontwikkelingen zoals Microservices, multi-Cloud , Kubernetics en Docker containers. Maar ook IoT devices, big data oplossingen en geavanceerde Cloud diensten worden ondersteund in onze dienstverlening. Daarnaast werken we aan Cognitive Computing toepassingen en zelfs aan een wereldwijd unieke SaaS oplossing voor Blockchain Performance Improvement.

Een heldere businesscase voor onze klanten

Onze wereldwijde klantenbase bestaat uit kleine, middelgrote en grote bedrijven, maar ook uit grote overheidsorganisaties en Fortune 500 ondernemingen als Nasa, Warner Bros en Denso Europe. Met onze ‘Performance Improvement as a Service’ verhelpen en voorkomen we schade bij vertragingen of uitval van systemen of delen van de IT omgeving. De directe schade van een uur downtime kan al vele tonnen bedragen. En naast de impact op de productiviteit en de kosten voor herstel is er ook nog de kans op structurele omzetderving door reputatieschade en klantverlies.

De impact van ongeplande downtime

Weet u wat de impact is op de omzet van uw organisatie als er vertraging of uitval in de IT omgeving optreedt? Een eenvoudige berekening geeft alvast een beeld van de impact.

Verloren omzet=(GR/TH) x I x H

GR = Gross yearly revenue = Bruto omzet per jaar
TH = Total yearly business hours = Totaal aantal werkuren per jaar
I   =  Percentage impact = het percentage van de impact op de organisatie
H  =  Number of hours of outage = uren dat de uitval plaatsvindt

Bijvoorbeeld:

GR = € 40.000.000 omzet
TH = 260 werkdagen (52 weken x 5 dagen) met 8 uur per dag = 2080 uur per jaar
I   =  100% van de organisatie kan niet volledig werken
H  =  1 uur uitval

In bovenstaande voorbeeld is de schade € 19.230,76 per uur (!). U weet ongetwijfeld dat een storing vaak langer duurt dan slechts 1 uur. In bovenstaand voorbeeld is alleen omzetderving berekend, nog niet de bijkomende kosten (verlies klanten, imago schade, herstelwerkzaamheden, etc.). Uit onderzoek van EY blijkt dat een gemiddelde medewerker per jaar zo’n 21 tot 24 uur niet kan werken door IT storingen of uitval.

Voorbeeld case: Slimmer Parameter Management bij Energieleverancier

Een van onze klanten – een grote multinational in de energiemarkt – heeft een grote en zeer complexe ERP applicatie in gebruik. Al langer kampte men met serieuze gebruikersklachten. Het systeem was bijzonder traag, bleek uiterst instabiel en viel regelmatig geheel uit. Verschillende experts van de leveranciers en ingehuurde IT adviseurs hebben geprobeerd dit op te lossen. Een project van anderhalf jaar zonder tastbaar resultaat.

ITPA slaagde erin na een analyseperiode van een week een advies op te leveren met onder andere de optimale parameterinstellingen voor de specifieke klantsituatie. Het systeem draaide binnen enkele dagen volledig stabiel en er was geen sprake meer van downtime. In de tweede week werd de performance verder verbeterd zodat het systeem ook veel sneller werkte. Inmiddels draait het systeem vrijwel zonder helpdesk calls en zijn de medewerkers fulltime in staat klanten en toeleveranciers beter en sneller te helpen.

Nominaties en awards

ITPA heeft diverse nominaties en awards behaald. Hierbij een overzicht: